مقالات

ژانویه 15, 2019

بهبود خواص حرارتی و صوتی بتن با لاستیک

استفاده از ذرات لاستیک برای بهبود خواص حرارتی و صوتی پنلهای بتنی در این مقاله رفتار با جایگزینی ۱۰٪ ۲۰٪ ۳۰٪ از ذرات لاستیکهای فرسوده و […]
ژانویه 15, 2019

حریق بتن حاوی لاستیک

عملکرد در برابر حریق بتن مقاومت بالا حاوی لاستیک در این مقاله رفتار بتن مقاومت بالا با میکرو سیلیسو حاوی ذرات لاستیک تایر فرسوده کامیون بررسی […]
<a href="/login/" class="sitek_login"><i class="icon-login"></i>ورود</a> <a href="/register/" class="sitek_reg"><i class="icon-user-add"></i>عضویت</a> <a href="/my-account/" class="sitek_dash"><i class="icon-vcard"></i>حساب من</a> <a href="/logout/" class="sitek_logout"><i class="icon-logout"></i>خروج</a>