مقالات

دی ۲۵, ۱۳۹۷

بهبود خواص حرارتی و صوتی بتن با لاستیک

استفاده از ذرات لاستیک برای بهبود خواص حرارتی و صوتی پنلهای بتنی در این مقاله رفتار با جایگزینی ۱۰٪ ۲۰٪ ۳۰٪ از ذرات لاستیکهای فرسوده و […]
دی ۲۵, ۱۳۹۷

حریق بتن حاوی لاستیک

عملکرد در برابر حریق بتن مقاومت بالا حاوی لاستیک در این مقاله رفتار بتن مقاومت بالا با میکرو سیلیسو حاوی ذرات لاستیک تایر فرسوده کامیون بررسی […]
<a href="/login/" class="sitek_login"><i class="icon-login"></i>ورود</a> <a href="/register/" class="sitek_reg"><i class="icon-user-add"></i>عضویت</a> <a href="/my-account/" class="sitek_dash"><i class="icon-vcard"></i>حساب من</a> <a href="/logout/" class="sitek_logout"><i class="icon-logout"></i>خروج</a>